ISA-SERVICES

Je klant wil een productdossier;

wij helpen!

Er zijn veel wetten die eisen stellen aan producten. Met een productdossier toon je aan dat het product aan de eisen voldoet. Voor bouwproducten en alles wat met chemische stoffen te maken heeft, is Quintens Advies en Management jouw specialist.
Bekijk onze informatie video's

Wat wil je klant ontvangen

We geven praktische tips en achtergronden over ‘compliance’ en het vereiste productdossier.

Lees meer

Welke wetgeving is van toepassing op de productien die je aan jouw klanten wil aanbieden? Wat betekent dat en welke product documentatie is er dan voor elk product vereist? Waar moet de documentatie aan voldoen? Dit zijn vragen waar Quintens bij helpt. Met de strippenkaart advies koop je 3 uur advies in en heb je toegang tot een 3 white papers, fact- en/of infosheets naar keuze. In deze papers leggen we uit wat de belangrijkste verplichtingen zijn voor bouwproducten en gevaarlijke stoffen. De papers leggen in praktische woorden en met voorbeelden uit hoe je de vaak ingewikkelde wetteksten kunt interpreteren. Bekijk ons aanbod aan whitepapers, fact- en infosheets

We checken je assortiment

Welk product valt onder welke regels?

Lees meer

Welk product valt onder welke regels? Met de assortiment-check geeft ISA-services aan of een product onder de wetgeving voor gevaarlijke stoffen en/of bouwproducten valt. Je levert daarvoor een productlijst met per product de productnaam, leveranciernaam en GPC brickcode. Je krijgt deze lijst retour met per product een idicatie van de benodigde informatie.

We checken je documentatie

Zijn mijn documenten volledig en correct?

Lees meer

Voor gevaarlijke stoffen en bouwproducten gelden gedetailleerde en vaak technisch lastige informatie-eisen. Zeker als het om gevaarlijke stoffen data gaat, is de juistheid van die gegevens van groot belang. Bijvoorbeeld voor het besturen van logistieke processen.

ISA services controleert niet alleen of de product documentatie compleet is, maar ook of die aan de geldende eisen voldoet. We checken of een veiligheidsinformatieblad of prestatieverklaring aan de geldende format-eisen voldoet en of de gegevens die erop staan kloppen. Zijn de genoemde gevarenindelingen onderling consistent? ISA services levert per document of per product een kwaliteitsrapport op.

We leveren product data

Wat kan ik verwachten?

Lees meer

Professionele afnemers en handelspartners hebben voor het op de markt aanbieden van producten of de feitelijke distributie, behoefte aan product-data. Bijvoorbeeld CLP-gegevens die verplicht op een webshop getoond moeten worden of ADR-gegevens die nodig zijn voor opslag en transport Als je al veiligheidsinformatiebladen en prestatieverklaringen hebt, kan ISA services daar alle benodigde data van afleiden en die op zo’n manier beschikbaar maken dat je partners daarmee professioneel en juist worden bediend.
In het woud van EU-regels over gevaarlijke stoffen en CE-markering kunnen alleen specialisten de weg nog vinden. Voor bouwproducten en gevaarlijke stoffen, is ISA-services jouw gids.

3 uur maatwerkadvies en 3 infosheets naar keuze zodat je effectief aan de slag kan

€ 475,-

Wat is er mogelijk met ISA-services?

Voor je klanten staat veiligheid voorop
Wij kunnen je helpen met de vraag je klant over gevaarlijke stoffen. Bijvoorbeeld: welke producten zijn gevaarlijke stoffen en wat is dan het gevraagde technisch dossier? ISA services helpt je om te voldoen aan de eisen van je klant.
Je klanten willen dat bouwproducten aan de eisen voldoen
Bouwproducten waarvoor een Europese geharmoniseerde norm bestaat moeten ook voorzien zijn van CE-markering. Je klant wil zekerheid dat jouw producten voldoen aan de eisen. ISA-services helpt je om je klant die zekerheid te geven en de juiste productgegevens aan te leveren.

Wat kan ISA-services voor jou betekenen?

Gevaarlijke stoffen

SDS communicatieverplichtingen
SDS vorm en inhoudseisen
ADR Vervoer van Lithium
Biociden en Gewasbescherming: informatieverplichting
CLP en de webshop: wat moet ik communiceren

CE-Markering

CE markering en bouwproducten
CE markering PBM's: dossier eisen
CE markering, RoHS richtlijn
CE richtlijnen lijst
CE eisen Conformiteitsverklaring

Bouwproducten

CPR en cement mortels
CPR en dakbedekkingsmaterialen
CPR en deur-raambeslag
CPR en elektra buizen en kabels
CPR en isolatiemateriaal

Laatst bewerkte informatie documenten

Fact sheet
Gevaarlijke stoffen
CLP-ATP17
Fact sheet
Gevaarlijke stoffen
CLP ATP18 aanpassingen
Info sheet
Bouwproducten
CPR en zonnepanelen
Info sheet
Bouwproducten
CPR en kachels
Info sheet
Bouwproducten
CPR en vloerbedekking